සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධනදීම දින 2 ක් කල්යයි

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනයේ ඉන්ධන ලබාදීමේ...

එජාප සභාපති ඇමරිකා තානාපතිනිය හමුවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී...

NPP issues clarification on allegations against itself and JVP

In a statement issued today (07), the Jathika Jana...

පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මුලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීම සදහා...

Fresh stories

Today: Browse our editor's hand picked articles!

ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන්

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අලෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200...

කළමනාකරණ නිලධාරීන් පාස්පෝට් කන්තෝරුවට

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් මාස තුනක කාලයක් සඳහා ආගමන විගමන...

යල කන්නයේ වගා කළ කුඹුරු ප්‍රමාණය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

මෙවර යල කන්නයේ වගා කරන ලද කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණය...

හත් සිය හැටකට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

මෙරට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්කර තිබුණු පුද්ගලයින් 760...

කැසිනෝ වලට බදු ගහනකොට ධම්මිකට රිදෙන්නේ ඇයි?

බදු නොගෙවන කැසිනෝ සහ සූදූ ව්‍යාපාරිකයින්ගෙන් බදු...

ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු තාවකාලිකව නවත්වන්න

පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව මගින් නාගරික සංවර්ධන...

Popular

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධනදීම දින 2 ක් කල්යයි

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනයේ ඉන්ධන ලබාදීමේ...

එජාප සභාපති ඇමරිකා තානාපතිනිය හමුවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී...

NPP issues clarification on allegations against itself and JVP

In a statement issued today (07), the Jathika Jana...

පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මුලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීම සදහා...

ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන්

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අලෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200...

Join or social media

Leading Sinhala News 24 Hours Updating

Breaking

Politics

spot_imgspot_img

Subscribe

ENTERTAINMENT
Lifestyle

Indian actor Vijay Sethupathi to star in Muttiah Muralitharan biopic

Muttiah Muralitharan’s soon-to-be released biopic ‘800’ will feature renowned...

Veteran actress Anula Bulathsinhala has passed away

Veteran actress Anula Bulathsinhala has passed away at the...

Cinemas to remain closed till end of October

The Government has decided to close all cinemas from...

Indian actor Vijay Sethupathi to star in Muttiah Muralitharan biopic

Muttiah Muralitharan’s soon-to-be released biopic ‘800’ will feature renowned...

Rapper Fill-t Arrested For Unruly, Abusive Behaviour In Panadura.

A local rapper has been arrested at Keselwatte in...

India’s ED summons Jacqueline Fernandez

Enforcement Directorate in India has summoned Bollywood actress Jacqueline...

UPDATED NEWS

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධනදීම දින 2 ක් කල්යයි

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනයේ ඉන්ධන ලබාදීමේ...

එජාප සභාපති ඇමරිකා තානාපතිනිය හමුවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී...

පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මුලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීම සදහා...

ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන්

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අලෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200...

Recent posts
Latest

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට ඉන්ධනදීම දින 2 ක් කල්යයි

සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳහා සිකුරාදා දිනයේ ඉන්ධන ලබාදීමේ වැඩසටහන පැය 48 කට කල්දැමූ බවත් එම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන දින ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරන බවත්...

එජාප සභාපති ඇමරිකා තානාපතිනිය හමුවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී...

NPP issues clarification on allegations against itself and JVP

In a statement issued today (07), the Jathika Jana...

පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මුලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීම සදහා...

ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන්

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අලෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200...

කළමනාකරණ නිලධාරීන් පාස්පෝට් කන්තෝරුවට

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් මාස තුනක කාලයක් සඳහා ආගමන විගමන...

යල කන්නයේ වගා කළ කුඹුරු ප්‍රමාණය ප්‍රකාශයට පත් කරයි

මෙවර යල කන්නයේ වගා කරන ලද කුඹුරු ඉඩම් ප්‍රමාණය...

හත් සිය හැටකට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය

මෙරට ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලබාගැනීම සඳහා අයදුම්කර තිබුණු පුද්ගලයින් 760...

පොලිස් ජීප් රියේ යතුරුපැදිය ගැටී පැදිකරු රෝහලේ

ධාවනය වෙමින් තිබු යතුරුපැදියකට පොලිස් ජිප් රථයක් ගැටිමෙන් යතුරුපැදිකරු...

Marketing

එජාප සභාපති ඇමරිකා තානාපතිනිය හමුවේ

එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති වජිර අබේවර්ධන මහතා සහ ශ්‍රී...

NPP issues clarification on allegations against itself and JVP

In a statement issued today (07), the Jathika Jana...

පොලිස්පතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

මුලික අයිතිවාසිකම් භුක්ති විදීම සදහා...

ඉන්ධන ලීටරයක් රුපියල් 200 කින් අඩුකරන්න පුළුවන්

ඉන්ධන ලීටරයක් දැනට අලෙවි කරන මිලට වඩා රුපියල් 200...

කළමනාකරණ නිලධාරීන් පාස්පෝට් කන්තෝරුවට

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් මාස තුනක කාලයක් සඳහා ආගමන විගමන...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x